فه‌رمووده: چه ندفه رمووده یه ك له سه رچۆنیه تی سه لام له یه کتری کردن

چه ندفه رمووده یه ك له سه رچۆنیه تی سه لام له یه کتری کردن


~~~~~~~~~~

1-
((يُسَلِّمُ الراكبُ على الماشي , والماشي على القاعد, والقليل على الكثير, )) أخرجه البخاري والمسلم.واته :((ئه وه ی به سواری ده ڕوات سه لام بكات له وه ی به پیاده ده ڕوات ,وه ئه وه ی به پیاده ده ڕوات سه لام بكات له وه ی كه دانیشتووه , وه ئه وانه ی كه من سه لام بكه ن له وانه ی زۆرن)).

……….

2- ((يسلم الراكب على الماشي, والماشي على القاعد, والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل )) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وقال الحافظ ابن الحجر سنده صحيح.واته :(( ئه وه ی به سواری ده ڕوات سه لام بكات له وه ی به پیاده ده ڕوات ,وه ئه وه ی به پیاده ده ڕه ات سه لام بكات له وه ی كه دانیشتووه , وه دوو كه س كه به پیاده ده ڕۆن كامیان له پێشدا سه لام بكات ئه وه یان چاكتره .

………

3- ((يُسَلِّمُ الراكبُ على الماشي , وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم))أخرجه مالك.واته :ئه وه ی كه به سواری ده ڕوات سه لام بكات له وه ی كه دانیشتووه , وه ئه گه ر یه كێك سه لام بكات له كۆمه ڵێك ئه وه له بری ئه وانیشه )).

……..

4- ((يسلم الصغير على الكبير ,والمار على القاعد ,والقليل على الكثير)) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه أحمد وإسناده صحيح .واته :((بچووك سه لام ده كات له گه وره , وه ئه وه ی به پا ده ڕوات سه لام ده كات له وه ی كه دانیشتووه , وه كه م سه لام ده كات له زۆر)).

……..

5- ((يسلم الراكب على الراجلِ, والراجل على الجالس,والأقل على الأكثر, فمن أجاب السلام كان له,ومن لم يجب فلا شيء له))اخرجه البخاري , في الأدب المفرد, وأحمد , قال حافظ ابن حجر وسنده صحيح.واته :((ئه وه ی به سواری ده ڕوات سه لام ده كات له وه ی به پا ده ڕوات,وه ئه وه ی به پا ده ڕوات سه لام ده كات له وه ی كه دانیشتووه , وه كه م سه لام ده كات له زۆر ,وه هه ر كه سێك وه ڵامی سه لام بداته وه ئه وه پاداشتی بۆ هه یه , وه هه ر كه سی وه ڵامی سه لام نه داته وه هیچ پاداشتی بۆ نی یه ))

……….

(زۆرسوباس بۆ مالپه‌ری فه‌رمووده)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!