چۆنیەتی دروستکردنی | چاوەروانبە | loading بە بەکارهێنانی CSS3 و HTML

kitn-css-html

خۆشەویستانی تۆری تەکنەلۆژیای زانیاری کوردی لەم وانیەدا باسی چۆنیەتی دروستکردنی | چاوەروانبە | loading بە بەکارهێنانی CSS3 و HTML دەخەمە ڕوو بۆ ئێوەی خۆشەویست.بەهیوای سود لێوەبگرن…

 

چۆنیەتی دروستکرنی :

سەرەتا لە پڕگەی HTML ئەم کۆدانە بنووسە :

<div class="kitn"></div>
<div class="kitn1"></div>

وە لە پڕگەی css ئەم کۆدە  بنووسە :

.kitn {
	background-color: rgba(0,0,0,0);
	border:5px solid rgba(0,183,229,0.9);
	opacity:.9;
	border-top:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-left:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-radius:50px;
	box-shadow: 0 0 35px #2187e7;
	width:50px;
	height:50px;
	margin:0 auto;
	-moz-animation:spin .5s infinite linear;
	-webkit-animation:spin .5s infinite linear;
}
.kitn1 {
	background-color: rgba(0,0,0,0);
	border:5px solid rgba(0,183,229,0.9);
	opacity:.9;
	border-top:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-left:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-radius:50px;
	box-shadow: 0 0 15px #2187e7; 
	width:30px;
	height:30px;
	margin:0 auto;
	position:relative;
	top:-50px;
	-moz-animation:spinoff .5s infinite linear;
	-webkit-animation:spinoff .5s infinite linear;
}
@-moz-keyframes spin {
	0% { -moz-transform:rotate(0deg); }
	100% { -moz-transform:rotate(360deg); }
}
@-moz-keyframes spinoff {
	0% { -moz-transform:rotate(0deg); }
	100% { -moz-transform:rotate(-360deg); }
}
@-webkit-keyframes spin {
	0% { -webkit-transform:rotate(0deg); }
	100% { -webkit-transform:rotate(360deg); }
}
@-webkit-keyframes spinoff {
	0% { -webkit-transform:rotate(0deg); }
	100% { -webkit-transform:rotate(-360deg); }
}

نموونەی دووەم:

چۆنیەتی دروستکردنی :

لە پڕگەی HTML ئەم کۆدانە بنووسە :

<div class="kitn2"></div>
<div class="kitn3"></div>

لە پڕگەی CSS ئەمانە بنووسە :

.kitn2 {
	background-color: rgba(0,0,0,0);
	border:5px solid rgba(0,183,229,0.9);
	opacity:.9;
	border-right:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-left:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-radius:50px;
	box-shadow: 0 0 35px #2187e7;
	width:50px;
	height:50px;
	margin:0 auto;
	-moz-animation:spinPulse 1s infinite ease-in-out;
	-webkit-animation:spinPulse 1s infinite linear;
}
.kitn3 {
	background-color: rgba(0,0,0,0);
	border:5px solid rgba(0,183,229,0.9);
	opacity:.9;
	border-left:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-right:5px solid rgba(0,0,0,0);
	border-radius:50px;
	box-shadow: 0 0 15px #2187e7; 
	width:30px;
	height:30px;
	margin:0 auto;
	position:relative;
	top:-50px;
	-moz-animation:spinoffPulse 1s infinite linear;
	-webkit-animation:spinoffPulse 1s infinite linear;
}
@-moz-keyframes spinPulse {
	0% { -moz-transform:rotate(160deg); opacity:0; box-shadow:0 0 1px #2187e7;}
	50% { -moz-transform:rotate(145deg); opacity:1; }
	100% { -moz-transform:rotate(-320deg); opacity:0; }
}
@-moz-keyframes spinoffPulse {
	0% { -moz-transform:rotate(0deg); }
	100% { -moz-transform:rotate(360deg);  }
}
@-webkit-keyframes spinPulse {
	0% { -webkit-transform:rotate(160deg); opacity:0; box-shadow:0 0 1px #2187e7; }
	50% { -webkit-transform:rotate(145deg); opacity:1;}
	100% { -webkit-transform:rotate(-320deg); opacity:0; }
}
@-webkit-keyframes spinoffPulse {
	0% { -webkit-transform:rotate(0deg); }
	100% { -webkit-transform:rotate(360deg); }
}

نموونەی سێ یەم

لە پڕگەی HTML ئەم کۆدانە بنووسە :

<div id="block_1" class="kitn4"></div>
<div id="block_2" class="kitn4"></div>
<div id="block_3" class="kitn4"></div>
<div id="block_4" class="kitn4"></div>
<div id="block_5" class="kitn4"></div>

لە پڕگەی CSS دا ئەمانە بنووسە :

.kitn4 {
	background-color:#2187e7;  
	background-image: -moz-linear-gradient(45deg, #2187e7 25%, #a0eaff); 
	background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, #2187e7 25%, #a0eaff);
	border-left:1px solid #111; border-top:1px solid #111; border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333; 
	width:10px;
	height:10px;
	float:left;
	margin-left:5px;
        opacity:0.1;
	-moz-transform:scale(0.7);
	-webkit-transform:scale(0.7);
	-moz-animation:move 1s infinite linear;
	-webkit-animation:move 1s infinite linear;
}
#block_1{
 	-moz-animation-delay: .4s;
	-webkit-animation-delay: .4s;
 }
#block_2{
 	-moz-animation-delay: .3s;
	-webkit-animation-delay: .3s;
}
#block_3{
 	-moz-animation-delay: .2s;
	-webkit-animation-delay: .2s;
}
#block_4{
 	-moz-animation-delay: .3s;
	-webkit-animation-delay: .3s;
}
#block_5{
 	-moz-animation-delay: .4s;
	-webkit-animation-delay: .4s;
}
@-moz-keyframes move{
	0%{-moz-transform: scale(1.2);opacity:1;}
	100%{-moz-transform: scale(0.7);opacity:0.1;}
}
@-webkit-keyframes move{
	0%{-webkit-transform: scale(1.2);opacity:1;}
	100%{-webkit-transform: scale(0.7);opacity:0.1;}
}

 

نموونەی زیندوو

….

……………………..

www.kitn.net ئاماده‌كردنی هاوكارمان كاك: شەماڵ صالح

.

.


 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!