فێربوونی php به‌شی دووه‌م

10632860_1389346474718798_4955320582551500403_n

PHP

وانه‌ ی دووه‌م

سلاو هاورییان ویب سایت دروستكردن یه‌ كیكله‌ له‌ و كاره‌ پیوسیتانه‌ ی كه‌ ده‌ بیت زۆربه‌ ی كه‌ سانه‌ ی له‌ بواری IT ده‌ خوینن بیزانن یان هه‌ ر كه‌ سیك بیه‌ ویت ویب سایتی تایبه‌ ت به‌ خۆی هه‌ بیت و بۆ خۆی دروستی بكات پیوسته‌ سه‌ ره‌ تا زانیاریت هه‌ بیت ده‌ رباره‌ ی HTML و CSS كه‌ له‌ په‌ یج باسكراون چۆن به‌ كاریان بهینیت دوای ئه‌ وه‌ بۆ دروستكردنی ویب سایتیكی گونجاو و به‌ هیز كه‌ بتوانیت داتا به‌ یسی له‌ گه‌ ل بیت و خۆت به‌ رنامه‌ دروست بكه‌ یت له‌ سه‌ ر ویب سایته‌ كه‌ ت پیویستت به‌ وه‌ هه‌ یه‌ فیری PHP ببیت هیوادارم سوود له‌ م زنجیره‌ فیركاریه‌ وه‌ رگن
___________________

فه‌ رموون وانه‌ دووه‌م :

ئاماده‌كردنی Dana Sorani

 

لایك و كۆمینتان بیر نه‌ چیت

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!