به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌

به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌
به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌

به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌

به‌ وێنه‌ : چه‌ند كتێبخانه‌یه‌كی ناوازه‌

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!