بەم رێگایە کامیرای مۆبابڵکەت بەرزتر و روون تری بکە

سلاو خۆشەویستان

ئایا تۆ چۆن دەزانیت کە کامیرای مۆبایڵکەت  واتا مێگاپسێل ی مۆبایڵکەت تەواوە  واتا  بۆ نموونە کامێرای هەندێک مۆباێل { 13یان 16 } مێگاپسێلە بەڵام تۆ چۆن دەزانیت تەواوە زۆربەی مۆبایڵەکان مێگاپسیڵ یان  تەواوە نیە واتا مێگاپسێڵ یان گۆڕاوە بۆ نزمتر . بۆیە ئێمە بە پیوستمان زانی کەئێوەی خۆشەویست ئاگادارە بکەینەوە بەرێگای فێرکاری فێرکاری :تەنها 30چرکەیە

لینکی فێرکاری: https://www.youtube.com/watch?v=JON0maxMl9s&feature=youtu.be

Frzand Brhan:ئامادەکردنی

You may also like...