په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

 

یـــەكێك لە بەناوبانگترین پەرتـــوكـــەكانـــی فێـــربوونـــی زمانی ئینگلیزی پەرتـــوكی :

ـــــــــە( Face 2 Face )

كـــە بەرهەمی زانكۆی كـــامبریجی بەریتانیە بۆ فێـــربـــوونی زمان كەلـــە كوردوستانیش

لقیان هـــەیە ئەمەش لینكی

PDF پەرتوكەكە كە چەندەها بەشی هەیە

هەر یەكە لە پەرتوكـــەكانی

Students book

Course book

Teacher’s book

Work book

———————————————

* Elementary

Face2Face Elementary Student’s Book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2Face Elementary WorkBook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2Face Elementary Teacher’s
Book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2Face Elementary
CD 1

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
, CD 2

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
CD 3

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

———————————————

* Pre-Intermediate
*

Face2face Pre-Intermediate Coursebook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Pre-Intermediate Workbook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Pre-Intermediate Teacher’s book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

———————————————

* Intermediate

Face2face Intermediate Coursebook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Intermediate Workbook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Intermediate Teacher’s book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

———————————————

* Upper-Intermediate

Face2face Upper-Intermediate Coursebook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Upper-Intermediate Workbook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Upper-Intermediate Teacher’s book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

———————————————

* Advanced

Face2face Advanced Coursebook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Advanced Workbook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Advanced Teacher’s book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

———————————————

* Starter

Face2face Starter Coursebook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face starter workbook

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن
Face2face Starter Teacher’s book

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن


په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

په‌رتوك | بۆ یه‌كه‌م جار یەكێك لە بەناوبانگترین پەرتوكەكانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی په‌له‌ بكه‌ن و دایگرن

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!