ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ

ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
تایبه ت به ماڵپه ری
ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ
سوپاس بۆ (محمد پیرۆت) بۆ ناردنی ئه م وێنانه

ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ

ئه‌لبوومی وێنه‌كانی شاری قه‌ڵادزێ

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!