كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر

كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر
دروستكردنی : ایبراهیم صاڵح

كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر

كۆمه‌ڵێ چوارچێوه‌ی سه‌وزه‌گیا بۆ دیزاینی كه‌ڤه‌ر

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!