كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز – به‌شی یه‌ك

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی پیرۆزی ڕه‌مه‌زان

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی پیرۆزی ڕه‌مه‌زان

وێنه‌كان بچووك كراونه‌وه‌ كلیكیان له‌سه‌ر بكه‌ بۆ گه‌وره‌كردن

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك
كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ككه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ككه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ككه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ككه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك.

بابه‌ت بۆمان نێردراوه‌

.

به‌هیوام به‌دڵتان بێ

……………


كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

كه‌ڤه‌ر بۆ مانگی ڕه‌مه‌زانی پیرۆز - به‌شی یه‌ك

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!