پێشبینى ترسناک لە کورتە فیلمێکدا

پێشبینى ترسناک لە کورتە فیلمێکدا

ده‌ججال ده‌جال ئاخرزه‌مان كۆتایی دونیا ماسۆنی ئاخر زه‌مان


پێشبینى ترسناک لە کورتە فیلمێکدا

پێشبینى ترسناک لە کورتە فیلمێکدا

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!