ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

سلاو ئازیزانی مالپه‌ری یانی
ئه‌مجاره‌ باس له‌  چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Storyئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Storyئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Storyئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story


ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

ئه‌ندرۆید | چۆنیەتی راگرتنی خۆكارانه‌ نوێ بونه‌وه‌ی ئه‌پ و یاری : Play Story

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!