داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

 

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

 

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتینداهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتینداهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتینداهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتینداهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتینداهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین


داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

داهێنان به‌رده‌وامه‌..یابان خۆت بگره‌ هاتین

 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!